Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Inkluusion oikeudellinen ja kasvatustieteellinen perusta Suomessa

Poikola, Mirva – Hakalehto, Suvianna – Kärnä, Eija

Oikeus 2/2022 s. 191–224
13.6.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Inkluusion edistäminen on juridinen velvoite YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen ratifioineille jäsenmaille, kuten Suomelle. Edistämisen haasteisiin liittyy inkluusio-käsitteen monimuotoinen perusta ja virallisen määritelmän puute, jotka vaikeuttavat inkluusion täytäntöönpanoa. Tutkimuksessa tarkastellaan inkluusion oikeudellista ja kasvatustieteellistä perustaa Suomen peruskoulukontekstissa opetustoimen oikeudellisten velvoitteiden jäsentämiseksi ja inkluusio-käsitteen kirkastamiseksi. Tutkimuksessa on hyödynnetty oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen suuntauksen mukaista interdisiplinaarista tutkimusotetta ja tarkasteltu sekä ihmisoikeussopimuksia ja kansallista opetustoimen lainsäädäntöä, että kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että inkluusion käsitettä ja edistämistä tulisi tarkastella kontekstuaalisesti eri näkökulmat huomioiden.

Tässä tutkimuksessa interdisiplinaarisuutta on tarkasteltu Alan Dysonin inkluusiodiskurssien teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Inkluusiodiskurssien kontekstuaalisuus mahdollistaa eri tieteenalojen ja tahojen ominaisten näkökulmien huomioon ottamisen yhteisen inkluusio-päämäärän tavoittelemiseksi suomalaisessa peruskoulussa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että oikeudellisesta näkökulmasta inkluusion edistäminen nojautuu vahvasti velvollisuuteen huolehtia yhdenvertaisuudesta sekä yksilöllisten koulunkäynnin esteiden poistamisesta. Kasvatustieteen näkökulmasta erityisesti sosiaalista ja psykologista inkluusiota kehittämällä voidaan edistää oppilaiden joukkoon kuulumisen tunnetta sekä osallisuutta kouluyhteisöissä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.