Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Rattijuopumuksesta määrättyjen rangaistusten alueellisesta vaihtelusta

Kääriäinen, Juha – Kemppinen, Heikki – Aaltonen, Olli-Pekka

Oikeus 1/2022 s. 36–58
28.3.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan rattijuopumusten rangaistuskäytäntöä Suomessa. Tutkimuksen pääkysymys on, vaihteleeko rattijuopumusten rangaistuskäytäntö paikallisesti. Mahdollinen alueellinen vaihtelu saattaa johtua osittain tai kokonaan siitä, että rikosten vakavuus, tekijöiden aiempi rikollisuus tai mahdollisesti jotkin muut legaaliset tekijät vaihtelevat alueittain. Tämän vuoksi nämä tekijät on vakioitava ennen alueellisia vertailuja. Tämä tarkoittaa, että analyyseissa on erotettava toisistaan vähintään kaksi tasoa: yksittäisten tuomioiden ja tuomioistuinten tasot. Soveltamalla analyyseissä monitasoista regressioanalyysiä voimme laskea, kuinka suuren osan tuomioiden vaihtelusta selittävät tuomiotason keskeiset legaaliset ja ulkolegaaliset tekijät ja kuinka suuri osa vaihtelusta selittyy alueellisesta vaihtelusta.

Tarkastelemme erikseen sekä perusmuotoisten että törkeiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöä. Päätuloksemme on, että rangaistusten alueellinen vaihtelu on huomattavaa, vaikka vakioisimme keskeiset rangaistuksen määräämiseen vaikuttavat legaaliset tekijät. Aiemman ulkomaisen ja suhteellisen niukan kotimaisen tutkimuksen valossa tulosta ei voi pitää yllättävänä vaan tuloksemme päinvastoin vahvistaa aiempia havaintoja siitä, että tuomioiden ankaruudessa on tuomioistuinten välistä vaihtelua. Suomalaisessa kontekstissa tuloksemme on kuitenkin sillä tavalla uusi, että aiemmat tuomioiden alueellista vaihtelua tarkastelevat kotimaiset tutkimukset ovat olleet lähinnä ilmiötä tuomioistuintasolla kuvailevia ilman, että niissä olisi huomioitu rangaistuspäätökseen vaikuttavia keskeisiä legaalisia tekijöitä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.