Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Ilmastokriteerit kuntien ja kaupunkien julkisissa hankinnoissa

Lehtinen, Sanna – Romppanen, Seita

Oikeus 4/2021 s. 460–480
20.12.2021
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Suomessa kunnissa tehtävillä julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli ilmastopolitiikan edistämisessä. Kunnat ovat itsenäisiä ilmastotoimien toteuttajia ja kuntien hankintavolyymi on huomattava. Näistä syistä johtuen julkiset hankinnat, joista säädetään hankintalaissa, ovat tärkeä työkalu ilmastotoimien työkalupakissa. Hankintalaki ei velvoita, mutta sallii ilmastonäkökohtien (kuten myös ympäristönäkökohtien) huomioon ottamisen julkisissa hankinnoissa. Ilmastokriteerien sisällyttäminen julkisiin hankintoihin on kuitenkin pitkälti kuntien omassa harkinnassa, ja käytännöt vaihtelevat. Julkisten hankintojen potentiaalia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hillinnässä tai hiilineutraaliuden tavoittelussa ei nykyisellään vielä täysimääräisesti hyödynnetä. Jotta ilmastonäkökohdat tulisivat tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaksi osaksi kuntien ja kaupunkien julkisia hankintoja, julkisia hankintoja ohjaavaa sääntelykokonaisuutta tulisi täsmentää. Tässä artikkelissa arvioidaan nykylainsäädännön mahdollisuuksia ottaa ilmastonäkökohdat nykyistä kattavammin osaksi kuntien julkisia hankintoja. Tarkastelun pohjalta esitetään lainsäädännön kehittämismahdollisuuksia de lege ferenda.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.