Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

YmVM 1/1994 - HE 325/1993
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1 hallituksen esityksestä laiksi asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 325/1993

Eduskunta on 15 päivänä helmikuuta 1994 lähettänyt ympäristövaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 325/1993 vp.

Valiokunnassa on ollut kuultavana ylitarkastaja Raimo Kärkkäinen ympäristöministeriöstä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että asumistukia tarkistettaisiin vuoden 1994 toukokuun alusta lukien myös niillä tuensaajilla, jotka asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen nojalla muutoin jäisivät kokonaan vuositarkistusten ulkopuolle vuonna 1994. Esitys liittyy niin sanotun perhetukipaketin toteuttamiseen, jonka mukaan pienituloisten lapsiperheiden asemaa parannetaan asumistukia korottamalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä sellaisenaan.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Seppänen, varapuheenjohtaja Vanhanen, jäsenet Ihamäki, Jääskeläinen, Karhunen, Kautto, Korkeaoja, Kuuskoski, Markkula, Myller, Rask, J. Roos, Takala ja Virrankoski.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.