Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 34/2021 vp - HE 233/2021 vp 
Valtiovarainvaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten.  

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies  Marja  Niiranen  - valtiovarainministeriö
  • johtava veroasiantuntija  Mika  Jokinen  - Verohallinto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti arvonlisäverolakia.  

Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautettaisiin verosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. 

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronaviruspandemian torjuntaa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että esitys etenee ripeästi ja ehdotetut muutokset saadaan voimaan 1.1.2022. On myös tärkeää, että esitetty veron aleneminen siirtyy täysimääräisesti kuluttajahintoihin, jotta esityksen tavoitteet toteutuvat täysimääräisesti. 

Valiokunta kiinnittää huomiota jatkovalmisteluun. On tärkeää, että jatkossa arvioidaan Euroopan unionin oikeuden mahdollistamat muut arvonlisäveron vapautukset, joita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina covid-19-epidemian torjunnassa. Valiokunnan mielestä tulee viipymättä selvittää arvonlisäveron vapautusta covid-19 materiaalien osalta niin, että se koskisi jatkossa myös yksityisiä palveluntuottajia. Arvioinnissa on otettava huomioon myös kilpailuneutraliteetti arvonlisäveron vapauttamisessa.  

Esityksen myöhäisen antamisajankohdan vuoksi sen vaikutusta arvonlisäveron tuottoarvioon ei voitu ottaa huomioon vuoden 2022 talousarvioesityksessä. Verotuottoarviointiin liittyviin epävarmuustekijöihin sekä arvonlisäveron kokonaistuottoon nähden valiokunta katsoo, että tuottoarviota koskevat muutokset voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin lisätalousarviomenettelyn yhteydessä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 233/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 21.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Johannes  Koskinen /sd  

varapuheenjohtaja  Arto  Pirttilahti /kesk  

jäsen  Anders  Adlercreutz /r  

jäsen  Tarja  Filatov /sd  

jäsen  Timo  Heinonen /kok  

jäsen  Katja  Hänninen /vas  

jäsen  Anneli  Kiljunen /sd  

jäsen  Esko  Kiviranta /kesk  

jäsen  Pia  Lohikoski /vas  

jäsen  Matias  Marttinen /kok  

jäsen  Sami  Savio /ps  

jäsen  Iiris  Suomela /vihr  

jäsen  Pia  Viitanen /sd  

varajäsen  Sari  Essayah /kd  

varajäsen  Toimi  Kankaanniemi /ps  

varajäsen  Raimo  Piirainen /sd  

varajäsen  Lulu  Ranne /ps  

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ilkka  Lahti /  

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.