Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

VaVM 33/1996 - HE 203/1996
Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 203/1996

Eduskunta on 29 päivänä lokakuuta 1996 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä tarkoitetun hallituksen esityksen 203/1996 vp.

Valtiovarainvaliokunnan asettamassa verojaostossa, joka on valmistellut mietinnön valiokuntaa varten, ovat olleet kuultavina ylitarkastaja Marja Niiranen valtiovarainministeriöstä ja ylitarkastaja Anita Wickström verohallituksesta.

Vuoden 1994 kesäkuussa voimaan tulleen arvonlisäverolain mukaan vaikeavammaisten yrittäjien toiminta on tietyin edellytyksin vapautettu verosta. Vaikeavammaisten henkilöiden yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi säädettiin vuonna 1995 määräaikainen laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista. Hallitus ehdottaa, että siirtymäkauden järjestelynä vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua lakia sovellettaisiin myös vuonna 1997.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1996


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Kari Rajamäki /sd, jäsenet Ulla Anttila /vihr, Pirjo Antvuori /kok, Asko Apukka /vas, Timo Ihamäki /kok, Bjarne Kallis /skl, Timo Laaksonen /vas, Reijo Laitinen /sd, Håkan Malm /r, Mats Nyby /sd, Jukka Roos /sd ja Jukka Vihriälä /kesk sekä varajäsenet Maija-Liisa Lindqvist /kesk ja Matti Saarinen /sd.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.