Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TrVM 4/2019 vp - K 6/2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 ( K 6/2019 vp ): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtaja Timo V. Korhonen - Eduskunnan tilintarkastajat
  • KHT, JHT Ari Lehto - BDO Oy
  • pääjohtaja Tytti Yli-Viikari - Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • johtaja Mikko Koiranen - Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti - Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • puheenjohtaja Pasi Tervasmäki - Eduskunnan akavalaiset ry
  • puheenjohtaja Timo Oksanen - Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Eduskunnan akavalaiset ry
  • Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
  • Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 toimintamenoihin 14,9 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Toimintamenoihin käytettiin 12,7 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,3 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 arvonlisäveromenoihin 590 000 euroa, jonka käyttö oli 510 517 euroa.  

Vuonna 2018 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 14,7 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 0,9 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 11,4 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 3,1 prosenttia. Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (1,8 miljoonaa euroa; kasvua 3,8 prosenttia) sekä vuokrat (0,6 miljoonaa euroa; laskua 32,9 prosenttia). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 5 550 euroa.  

Vuoden 2018 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 147 (vuoden 2017 lopussa 143).  

Valiokunta on viime vuosina kiinnittänyt huomiota työhyvinvoinnin kehitykseen Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Viimeksi helmikuussa 2019 antamassaan mietinnössä ( TrVM 8/2018 vp ) valiokunta on pitänyt tärkeänä, että viraston johto kiinnittää erityistä huomiota tehtyihin henkilöstötutkimuksiin ja työhyvinvointiin. Nyt valiokunnan tietoon on saatettu, että virastossa on vuosina 2017—2019 toteutettu kolme isoa uudistusta: monitoimitiloihin siirtyminen ja siihen liittyvät uudet toimintatavat, viraston uusi strategia vuosille 2019—2023 sekä parhaillaan käynnissä oleva johtamisen ja organisaation uudistus. Uusi työjärjestys on tullut voimaan 1.4.2019, mutta siirtymävaihe on edelleen kesken. Valiokunnan saaman tiedon mukaan työhyvinvointikyselyissä esille nousseet epäkohdat ovat seurausta uudistuksiin liittyvästä epävarmuudesta ja toimintatapojen muutoksista. Valiokunta katsoo, että johtamisen kehittämisen ohella viraston tulee huolehtia henkilöstön huomioimisesta uudistusten seurannassa. Myös viestintään tulee kiinnittää huomiota. Hyvänä valiokunta pitää sitä, että virastossa seurataan ja analysoidaan työhyvinvoinnin kehitystä systemaattisesti. Valiokunta tulee jatkossakin seuraamaan viraston työhyvinvoinnin kehitystä. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 

Helsingissä 24.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto /vihr

jäsen Katja Hänninen /vas

jäsen Marko Kilpi /kok

jäsen Pauli Kiuru /kok

jäsen Veijo Niemi /ps

jäsen Johanna Ojala-Niemelä /sd

jäsen Päivi Räsänen /kd

jäsen Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

tarkastusneuvos Arto Mäkelä

valiokuntaneuvos Nora Grönholm

valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.