Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TrVM 7/2017 vp - K 12/2017 vp 
Tarkastusvaliokunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016 ( K 12/2017 vp ): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtaja Timo V. Korhonen - Eduskunnan tilintarkastajat
  • KHT, JHT Jarmo Lohi - BDO Oy
  • johdon tuen päällikkö Nina Alatalo - Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • hallintojohtaja Mikko Koiranen - Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • puheenjohtaja Pasi Tervasmäki - Eduskunnan akavalaiset ry
  • taloudenhoitaja Arja Suuronen - Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
  • puheenjohtaja Timo Oksanen - Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Eduskunnan akavalaiset ry
  • Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
  • Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry.

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2016 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtionkonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2016 toimintamenoihin 15,5 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2015). Toimintamenoihin käytettiin 13,7 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 1,8 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2016 arvonlisäveromenoihin 575 000 euroa. Arviomäärärahan käyttö oli 616 932 euroa. Eduskunnan kansliatoimikunta myönsi 9.2.2017 tarkastusviraston momentille 21.40.29 Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 41 933 euron ylitysoikeuden. 

Vuonna 2016 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15,1 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 11,6 miljoonaa euroa, jotka laskivat 5,5 prosenttia. Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (1,8 miljoonaa euroa; kasvua 3,4 prosenttia) sekä vuokrat (1,3 miljoonaa euroa; laskua 0,2 prosenttia). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 1 780 euroa.  

Vuoden 2016 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 146 (vuoden 2015 lopussa 151).  

Valiokunta toteaa, että tarkastusviraston vaikuttavuus- ja tulostavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella viraston ulkoiset tulostavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että vuonna 2016 tehdyn työilmapiirikyselyn perusteella viraston työhyvinvointi on heikentynyt vuonna 2014 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Vaikka tapahtuneeseen voi ollakin poikkeuksellisia, ajankohtaan liittyviä selityksiä, valiokunta korostaa työilmapiirin kokonaisvaltaista merkitystä ja pitää tärkeänä, että tarvittaviin korjaaviin ja yksikkökohtaisesti kohdennettuihin kehittämistoimiin ryhdytään tilanteen parantamiseksi. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 12/2017 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 

Helsingissä 24.5.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Eero Heinäluoma /sd

jäsen Maarit Feldt-Ranta /sd

jäsen Olli Immonen /ps

jäsen Arja Juvonen /ps

jäsen Johanna Karimäki /vihr

jäsen Esko Kiviranta /kesk

jäsen Mika Raatikainen /ps

jäsen Päivi Räsänen /kd

jäsen Tapani Tölli /kesk.

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora Grönholm

valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.