Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TrVM 6/2017 vp - K 11/2017 vp
Tarkastusvaliokunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016 ( K 11/2017 vp ): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten.

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:

  • puheenjohtaja Timo V. Korhonen - Eduskunnan tilintarkastajat
  • KHT, JHT Jarmo Lohi - BDO Oy
  • hallituksen puheenjohtaja Kare Halonen - Ulkopoliittinen instituutti
  • neuvottelukunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen - Ulkopoliittinen instituutti
  • johtaja Teija Tiilikainen - Ulkopoliittinen instituutti
  • vanhempi tutkija Harri Mikkola - Ulkopoliittinen instituutti

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2016 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtionkonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2016 virastolle myönnettiin 3,4 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 0,4 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 0,4 miljoonaa euroa. Instituutille myönnettiin arvonlisäveromenoihin 195 000 euroa. Arviomääräraha ylittyi 16 343 eurolla. Eduskunnan kansliatoimikunta myönsi 9.2.2017 ylitysluvan ko. arviomäärärahan ylittämiseen.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 0,7 miljoonaa euroa, joka pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen nähden. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (86 %), ulkopuolisilta rahoittajilta saaduista kustannusten korvauksista (3 %) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (9 %).

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2016 olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 5,8 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,5 miljoonaa euroa, jotka laskivat 9,7 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,6 milj. euroa) ja vuokrat (0,5 milj. euroa).

Valiokunta pitää hyvänä sitä, että viraston sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuonna 2016. Arvion perusteella sisäinen valvonta ja riskien hallinta täyttävät kohtuudella niille säädetyt edellytykset. Ulkopoliittisen instituutin toimintaa arvioidaan myös julkisuudessa. Valiokunta pitää tärkeänä, että instituutti ottaa myös julkisen palautteen huomioon toimintaa kehittäessään.

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 11/2017 vp johdosta.

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 24.5.2017

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Eero Heinäluoma /sd

jäsen Maarit Feldt-Ranta /sd

jäsen Olli Immonen /ps

jäsen Arja Juvonen /ps

jäsen Johanna Karimäki /vihr

jäsen Esko Kiviranta /kesk

jäsen Mika Raatikainen /ps

jäsen Päivi Räsänen /kd

jäsen Tapani Tölli /kesk.

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora Grönholm

valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.