Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

TaVM 7/1999 vp - HE 52/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 1999 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 52/1999 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen , valtio­varainministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela , oikeus­ministeriö
  • johtokunnan neuvonantaja Harry Leinonen , Suomen Pankki
  • johtaja Erkki Kontkanen , Suomen Pankkiyhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Velkakirjalain 5 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jos eräpäivä tai viimeinen maksupäivä on arkipäivä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin tekemän päätöksen vuoksi ole käytössä, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Euroopan keskuspankki on päättänyt pitää Euroopan keskuspankkijärjestelmän maksujärjestelmän ja siihen liittyvät kansallisten keskuspankkien maksujärjestelmät suljettuina vuoden 1999 viimeisenä arkipäivänä.

Samalla ehdotetaan tarkistettavaksi työsopimuslain ja merimieslain rahapalkan maksuajankohtaa koskevia säännöksiä sekä arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annettuun lakiin sisältyvää kantokauden päättymistä koskevaa säännöstä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja ehdottaa, että ne hyväksytään muuttamattomina.

Esitys poistaa Suomen Pankin sekkitilijärjes­telmän vuoden viimeisenä päivänä, joka on perjantai, suljettuna olosta johtuvat oikeudelliset ongelmat. Joulukuun 31. päivälle 1999 ajoittuva palkanmaksupäivä aikaistuu edelliseen päivään joulukuuta. Muiden rahasuoritusten eräpäivät siirtyvät seuraavan vuoden ensimmäiseen arkipäivään 3.1.2000.

Uusia säännöksiä sovelletaan vastaisuudessa myös muihin mahdollisiin tilanteisiin, joissa Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin päätöksen vuoksi pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan soveltamat maksujärjestelmät eivät ole käytössä.

Talousvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta ovat jo aiemmin antaneet asiasta lausuntonsa (E 7/1999 vp: TaVL 4/1999 vp ja VaVL 9/1999 vp). Hallituksen esitys vastaa lausunnoissa esitettyä kantaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1999

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Leena Luhtanen /sd
jäs. Klaus Hellberg /sd
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Kirsi Piha /kok
Antti Rantakangas /kesk
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.