Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

SuVM 2/2014 vp - M 10/2013 vp, KAA 3/2013 vp
Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2014 hyväksynyt kansalaisaloitteeseen (KAA 3/2013 vp ) pohjautuvan ehdotuksen laiksi avioliittolain muuttamisesta lakivaliokunnan mietinnöstä poiketen lakivaliokunnan mietintöön otetun vastalauseen mukaisena. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen
Suuren valiokunnan käsittely

Valiokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan esitetyn avioliittolain muutoksen toimivuus edellyttää, että ennen lakimuutoksen voimaantuloa valmistellaan ja hyväksytään seurannaismuutoksia useisiin eri lakeihin.

Oikeusministeriö katsoo, että lausumaehdotuksessa tarkoitettu täydentävä lainsäädäntö on mahdollista valmistella esitetyssä aikataulussa hyvän lainvalmistelun periaatteita noudattaen.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Riitta Myller/sd
vpj. Paavo Arhinmäki/vas
vpj. Paula Lehtomäki/kesk
jäs. Sirkka-Liisa Anttila/kesk
Juho Eerola/ps
Christina Gestrin/r
Jukka Gustafsson/sd
Maria Guzenina/sd
Pietari Jääskeläinen/ps
Elina Lepomäki/kok
Anne Louhelainen/ps
Lasse Männistö/kok
Mauri Pekkarinen/kesk
Tuomo Puumala/kesk
Vesa-Matti Saarakkala/ps
Kimmo Sasi/kok
Anni Sinnemäki/vihr
Jouko Skinnari/sd
Kimmo Tiilikainen/kesk
Tytti Tuppurainen/sd
Sinuhe Wallinheimo/kok
Sofia Vikman/kok
Anne-Mari Virolainen/kok
vjäs. Sauli Ahvenjärvi/kd
Johannes Koskinen/sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.