Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

SuVM 1/2010 vp - HE 7/2010 vp, LA 1/2007 vp
Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2011 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 7/2010 vp) pohjautuvat ehdotukset laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä poiketen hallituksen esityksen mukaisina. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 1/2007 vp) sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Tuomioja/sd
vpj. Eero Akaan-Penttilä/kok
vpj. Antti Kaikkonen/kesk
jäs. Sirpa Asko-Seljavaara/kok
Timo Juurikkala/vihr
Heli Järvinen/vihr
Pietari Jääskeläinen/ps
Kyösti Karjula/kesk
Ulla Karvo/kok
Timo Kaunisto/kesk
Matti Kauppila/vas
Kimmo Kiljunen/sd
Esko Kiviranta/kesk
Miapetra Kumpula-Natri/sd
Markku Laukkanen/kesk
Håkan Nordman/r
Tuija Nurmi/kok
Sari Palm/kd
Kari Rajamäki/sd
Kimmo Sasi/kok
Jouko Skinnari/sd
Esko-Juhani Tennilä/vas
Tuulikki Ukkola/kok
Antti Vuolanne/sd
vjäs. Mauri Salo/kesk

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.