Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

SuVM 3/2004 vp - HE 73/2003 vp, LA 154/2003 vp
Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 2004 hyväksynyt hallituksen esitykseen (HE 73/2003 vp) ja lakialoitteeseen (LA 154/2003 vp ) pohjautuvan ehdotuksen laiksi metsälain muuttamisesta muuten maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön (MmVM 5/2004 vp ) mukaisena, mutta poistanut lakiehdotuksen 14 b §:stä sen 2 momentin.

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen (LA 141/2003 vp ) sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj. Kimmo Kiljunen/sd
vpj. Hannu Takkula/kesk
jäs. Mikko Elo/sd
Christina Gestrin/r
Pertti Hemmilä/kok
Toimi Kankaanniemi/kd
Mari Kiviniemi/kesk
Katri Komi/kesk
Miapetra Kumpula/sd
Markku Laukkanen/kesk
Jouko Skinnari/sd
Kari Uotila/vas
Jan Vapaavuori/kok
vjäs. Matti Ahde/sd
Eero Akaan-Penttilä/kok
Sirkka-Liisa Anttila/kesk
Timo Kalli/kesk
Jere Lahti/kok
Minna Lintonen/sd
Anni Sinnemäki/vihr
Timo Soini/ps
Satu Taiveaho/sd
Pentti Tiusanen/vas
Tapani Tölli/kesk
Jutta Urpilainen/sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.