Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 1/2009 vp - HE 226/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta ( HE 226/2008 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Esko Salo , sosiaali- ja terveysministeriö
  • etuuspäällikkö Suvi Onninen , Kansaneläkelaitos
  • hallituksen puheenjohtaja Ranja Nenonen , Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
  • asiantuntija Vesa Rantahalvari , Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • ekonomisti Jonas Rahkola , Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • työmarkkina-asiain päällikkö Merja Hirvonen , Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Akava ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella, väljennettäisiin. Muutosten tavoitteena on lisätä ennakkomaksun käyttöä. Ennakkomaksun käyttö vähentää viiveitä etuuden maksatuksessa ja siten edistää työn vastaanottamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä laajennetaan Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen mahdollisuutta  maksaa  soviteltua  työttömyysetuutta ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella. Ennakkomaksulla voidaan ehkäistä toimeentulokatkoksia ja osaltaan edistää työttömän halukkuutta ottaa vastaan määräaikaisia ja osa-aikaisia töitä.

Ennakkomaksua saaneen tulee edelleen toimittaa kirjallinen palkkatodistus työttömyysturvaa maksaneelle. Valiokunta toteaa, että sähköisen työtodistuksen avulla voitaisiin vähentää byrokratiaa ja lyhentää edelleen maksatusviiveitä. Valiokunta huomauttaa vielä, että Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen tulisi nykyistä paremmin tiedottaa asiakkailleen mahdollisuudesta  hakea   sovitellun   työttömyysetuuden ennakkomaksua.

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Marjaana Koskinen /sd
Jukka Mäkelä /kok
Håkan Nordman /r
Päivi Räsänen /kd
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Lenita Toivakka /kok
Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.