Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

PeVM 1/2020 vp - PNE 1/2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta ( PNE 1/2020 vp ): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • istuntoyksikön päällikkö Antti Linna - Eduskunnan kanslia
  • professori Mikael Hidén

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 13 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  

Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätös 

eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  

muutetaan eduskunnan työjärjestyksen ( 40/2000 ) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006 , seuraavasti:  

13 § 

Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 

Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020


Helsingissä 12.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä /sd

varapuheenjohtaja Antti Häkkänen /kok

jäsen Bella Forsgrén /vihr

jäsen Jukka Gustafsson /sd

jäsen Maria Guzenina /sd

jäsen Hilkka Kemppi /kesk

jäsen Anna Kontula /vas

jäsen Markus Lohi /kesk

jäsen Mats Löfström /r

jäsen Jukka Mäkynen /ps

jäsen Sakari Puisto /ps

jäsen Wille Rydman /kok

jäsen Heikki Vestman /kok

jäsen Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mikael Koillinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.