Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 23/2021 vp - HE 166/2021 vp 
Liikenne- ja viestintävaliokunta 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 166/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

talousvaliokunta  TaVL 39/2021 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • ylitarkastaja  Pinja  Oksanen  - liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • valtiovarainministeriö
  • Liikenne- ja viestintävirasto
  • Autoalan Keskusliitto ry
  • Autotuojat ja -teollisuus ry
  • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Lain soveltamista sekä hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee, että muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee, ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti.  

Esitys on tarkoitus käsitellä vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

(2) Talousvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota hankintahinnan autoverollisuuteen ja sen muuttumiseen 1.1.2022, kuitenkin niin, että auton ostaja saa autoverohyvityksen takautuvasti loka—joulukuussa rekisteröidystä täyssähköautosta. Jotta joulukuussa rekisteröitävät autoverottomalta hankintahinnaltaan enintään 50 000 euroa maksavat täyssähköautot tulisivat hankintatuen piiriin, talousvaliokunta esittää liikenne- ja viestintävaliokunnan harkitsevan sääntelyn täsmentämistä tältä osin. 

(3) Liikenne- ja viestintäministeriöltä saadun selvityksen mukaan esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa edellytyksiä siitä, minkälaisille sähköautoille hankintatukea voidaan myöntää. Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi nostanut esiin, että täyssähköautojen autoveroa koskevan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan taannehtivasti 1.10.2021 alkaen. Muuttamalla hankintatukien enimmäishinnan autoveroa koskevaa tulkintaa 1.12.2021 lähtien sovellettaisiin loka—marraskuussa hankittuihin sähköautoihin erilaista enimmäishintaa kuin joulukuussa hankittuihin autoihin. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan on selkeintä, että autovero lasketaan täyssähköauton hankintahintaan yhdenmukaisesti koko vuoden 2021 ajan. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että hankintahinnan autoverollisuuteen ei ole tarpeen tehdä muutosta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 166/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 27.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Suna  Kymäläinen /sd  

varapuheenjohtaja  Ari  Torniainen /kesk  

jäsen  Pekka  Aittakumpu /kesk  

jäsen  Heikki  Autto /kok  

jäsen  Seppo  Eskelinen /sd  

jäsen  Juho  Kautto /vas  

jäsen  Jari  Kinnunen /kok  

jäsen  Jouni  Kotiaho /ps  

jäsen  Johan  Kvarnström /sd  

jäsen  Sheikki  Laakso /ps  

jäsen  Jenni  Pitko /vihr  

jäsen  Mirka  Soinikoski /vihr  

jäsen  Paula  Werning /sd  

varajäsen  Matias  Marttinen /kok  

varajäsen  Jari  Ronkainen /ps  

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Mika  Boedeker /  

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.