Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 2/1995 - HE 158/1995
Hallituksen esitys aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 158/1995

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 1995 lähettänyt liikennevaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 158/1995 vp.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina apulaisosastopäällikkö Raimo Kurki liikenneministeriöstä, toimistopäällikkö Markus Uomala Merenkulkuhallituksesta, toimitusjohtaja Per Forsskåhl Suomen Varustamoyhdistys ry:stä, toimitusjohtaja Olof Widén Ulkomaanliikenteen pientonnistoyhdistys ry:stä sekä varatuomari Kalevi Sadeluoto. Kirjallisen muistion on toimittanut Ahvenanmaan varustamoyhdistys ry.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamista siten, että Suomi voisi ratifioida vuoden 1952 aluksen takavarikkoa koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Sopimuksessa määrätään, millä edellytyksillä aluksia voi takavarikoida sopimusvaltion alueella, sekä tuomioistuinten toimivallasta tutkia riita-asia, joka koskee takavarikon perusteena olevaa vaatimusta.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Suomen ja Venäjän välillä on vielä voimassa sopimus aluksen takavarikon välttämisestä (SopS 18/89). Käytännössä sopimusta jouduttaisiin soveltamaan hallituksen esitykseen sisältyvien alusten takavarikkosäännösten sijaan niin kauan kuin sopimus on voimassa. Valiokunnan käsityksen mukaan sopimusjärjestely ei turvaa suomalaisten velkojien asemaa.

Liikennevaliokunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin irtisanoakseen Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen aluksen takavarikon välttämisestä (SopS 18/89).

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1995


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Saapunki, jäsenet Bremer, Filatov, Itälä, Kuisma, J. Kukkonen, Lindén, Lämsä, Mähönen, Mölsä, Tiusanen ja Vistbacka sekä varajäsen Pehkonen.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.