Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

LiVM 1/1995 - HE 49/1995
Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain sekä valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 49/1995

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 1995 lähettänyt liikennevaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 49/1995 vp.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Mikko Puumalainen oikeusministeriöstä, hallitusneuvos Jaakko Pohjola liikenneministeriöstä ja hallintojohtaja Juhani Kopperi Valtionrautateiltä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia sekä valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annettua lakia. Esityksen mukaan oikeus tarkastusmaksujen perimiseen ilman asianmukaista matkalippua junassa matkustavilta henkilöiltä voidaan myöntää liikenneministeriön alaiselle Ratahallintokeskukselle Valtionrautateiden muuttuessa 1 päivänä heinäkuuta 1995 osakeyhtiöksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Valiokunta toteaa, että lakiehdotuksilla voi olla vaikutuksia perustettavasta yhtiöstä (VR Oy) Ratahallintokeskukseen siirtyvien henkilöiden työsuhdeasioihin. Se tulee perustettavan yhtiön (VR Oy) ja Ratahallintokeskuksen ottaa huomioon ratkaisuja tehtäessä.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä sellaisinaan.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1995


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Saapunki, varapuheenjohtaja Tennilä, jäsenet Bremer, Karhunen, Kuisma, J. Kukkonen (osittain), Lamminen, Lindén, Myllyniemi, Mähönen, Mölsä, R. Ojala, Pykäläinen, Tiusanen, Vistbacka sekä varajäsenet Lahtela ja Pehkonen.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.