Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttaminen : Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2023:3

Ministeriöiden julkaisut 16.1.2023
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.1.2023

Tiivistelmä

Valmistelun taustalla on hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista selvitetään ja arvioidaan, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Mietinnössä ehdotetaan, että viranomainen asetetaan valvomaan maksuaikoja koskevan sääntelyn noudattamista mikro- tai pienyritysten ja suuryritysten välisissä suhteissa. Viranomainen valvoisi, että jos laissa säädetystä 30 päivän maksuajasta on poikettu, siitä on sovittu maksuehtolain 5 §:n edellyttämällä tavalla.

Esityksessä ehdotetaan, että valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto voisi rikkomistapauksissa antaa velalliselle huomautuksen tai julkisen varoituksen ja kieltää velallista jatkamasta tai uusimasta lainvastaista menettelyä. Kiellon tehosteeksi voitaisiin asettaa uhkasakko. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista.

Mietintö oli lausuntokierroksella 21.4.–3.6.2022. Lausuntoja annettiin 14. Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. Eniten huolta lausunnon-antajissa herätti valvovan viranomaisen resurssien riittävyys sekä soveltamisalan riittävä laajuus.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.