Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Luonnos laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:34 (Kirta Heine ja Elisa Musakka)

Ministeriöiden julkaisut 16.1.2023
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.10.2022

Tiivistelmä

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 1.7.–15.8.2022. Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta lausunnon 56 taholta. Oikeusministeriö sai luonnoksesta 19 lausuntoa, joista 12:ssa otettiin kantaa esitykseen.

Kaikki luonnoksesta lausuneet kannattivat esitettyjä muutoksia joko ehdotetussa muodossa tai pienin tarkistuksin.

Suomen Asianajajaliitto esitti uudelleen harkittavaksi valvontalautakunnan jäseniä ja lautakunnan toimikautta koskevaa sääntelyä. Kahdessa lausunnossa esitettiin, että 7 d §:ssä säädettyä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimivaltaa tulisi tarkentaa. Lisäksi muutamassa lausunnossa esitettiin harkittavaksi, missä määrin asianajajalaissa on tarpeen säätää hallintoa koskevien yleislakien noudattamisesta.

Muina huomioina lausunnoissa tuotiin esille tarve asianajajalain kokonaisuudistukselle.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.