Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta : Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:35

Ministeriöiden julkaisut 27.10.2022
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.10.2022

Tiivistelmä

Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti esitysluonnoksessa esitettyihin muutosehdotuksiin.

Ehdotusta rakennuksen ja kiinteistön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamisesta osakkaan aloitteesta ja kustannuksella pääosin joko kannatetaan sellaisenaan tai muutettuna. Liikunta- tai toimintarajoitteisia edustavat tahot katsovat, että esteettömyyttä parantavaa muutostyötä ei tulisi kieltää vain vähäisen haitan tai pelkästään väitetyn haitan perusteella. Osa lausunnonantajista korostaa, että työn teettävän osakkaan tulisi vastata paitsi uudistuksen toteuttamisen, myös ylläpidon ja kunnossapidon kustannuksista. Lisäksi kiinnitetään huomiota yhtiön oikeuksien turvaamiseen tilanteessa, jossa osakas laiminlyö yhtiön tiloissa toteuttamansa muutostyön kunnossapidon tai, jossa yhtiö joutuu teettämään muutostöiden kunnossapitoa osakkaan kustannuksella.

Asumisen kestävyyttä parantavien uudistusten helpottamista kannattaa suurin osa lausunnonantajista sellaisenaan, joskin osa lausunnonantajista katsoo, että merkittävyyskriteerin tai kestävän asumisen määrittäminen voi olla käytännössä haasteellista.

Osuustoiminnallista asunto-osakeyhtiötä koskeva sääntelyn tarve ja vaikuttavuus jakaa lausunnonantajien mielipiteitä. Ehdotetun uuden sääntelyn soveltuvuutta olemassa oleviin asunto-osuuskuntiin tulisi muutamien lausunnonantajien mielestä täsmentää. Useat lausunnonantajista eivät ota kantaa ehdotukseen.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.