Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö: Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:30

Ministeriöiden julkaisut 26.8.2022
Alkuperäinen julkaisupäivä: 25.8.2022

Tiivistelmä

Julkaisu sisältää tiivistelmän oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä (OMML 2022:21) annetuista lausunnoista.

Lausunnonantajat pitivät tärkeänä pyrkimystä hillitä oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa. Moni lausunnonantaja arvioi kuitenkin työryhmän ehdotusten olevan riittämättömiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrän kohtuullistamista koskevan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamista ehdotetulla tavalla niin, että sitä sovellettaisiin useammin. Tältä osin lausunnonantajat kiinnittivät erityisesti huomiota kohtuullistamiskynnykseen ja voittaneen asianosaisen asemaan.

Enemmistö lausunnonantajista suhtautui myönteisesti tai neutraalisti ehdotukseen säätää oikeudenkäyntikuluarvion antamisesta. Monet kuitenkin pitivät oikeudenkäyntikulujen arvioimista etukäteen vaikeana ja ehdotetun kaltaisen arvion merkitystä päämiehen kulutietoisuuden lisäämisessä vähäisenä. Osa lausunnonantajista yhtyi työryhmän vähemmistön eriävään mielipiteeseen, jossa arviosta säätämistä pidetään tarpeettomana. Muutamat lausunnonantajat arvelivat, että oikeudenkäyntikuluarviosta säätäminen ehdotetulla tavalla voisi päinvastoin heikentää päämiehen oikeudenkäyntikuluistaan saaman informaation laatua.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.