Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittäminen: Työryhmän mietintö

Puolustusministeriön julkaisuja 2022:3

Ministeriöiden julkaisut 13.7.2022
Alkuperäinen julkaisupäivä: 12.7.2022

Tiivistelmä

Työryhmä ehdottaa muutettavaksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettua lakia, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettua lakia ja etuostolakia. Lupalain soveltamisalaa, kansalaisuudettomien tai kansalaisuudeltaan tuntemattomien luvanhakuvelvollisuutta sekä luvanhakuvelvollisuuden vapautuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Luvan hakijalla olisi velvollisuus myötävaikuttaa asian selvittämiseen kielteisen päätöksen uhalla. Kielteinen päätös voitaisiin antaa, jos on ilmeistä, ettei hankittava kiinteistö soveltuisi ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Kielteinen päätös voitaisiin antaa myös, jos kiinteistön hankkii henkilö, joka on saanut karkotuspäätöksen ja oleskelee maassa laittomasti. Puolustusministeriöllä olisi oikeus selvittää hankinnan rahoitus. Kiinteistön hankinta ei saisi uhata kansallista turvallisuutta.

Valtion etuosto-oikeudella olisi etusija kunnan oikeuteen nähden. Valtiolla olisi etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Etuosto-oikeuden alueellista soveltamisalaa yhtenäistettäisiin. Puolustusministeriölle ja sisäministeriölle lisättäisiin lausuntopyyntövelvollisuus etuosto-oikeuden käyttöä koskien. Valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä päättämisen määräaika nousisi neljään kuukauteen.

Lakien tiedonsaantioikeuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja laajennettaisiin.

    Lisätiedot
  • Puolustusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.