Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän tehostaminen kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN): Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:28

Ministeriöiden julkaisut 1.7.2022
Alkuperäinen julkaisupäivä: 23.6.2022

Tiivistelmä

Oikeusministeriön asettaman työryhmän 12.4.2022 luovuttamassa yksimielisessä mietinnössä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:20) ehdotettiin muutoksia rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden annettuun lakiin (EU-rikosrekisterilaki), pakkokeinolakiin ja kahteen muuhun lakiin. Mietintö sisältää ehdotuksen ECRIS-TCN-asetuksen ja sitä täydentävän direktiivin edellyttämäksi kansalliseksi lainsäädännöksi.

Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausuntoa 30 taholta ja vastaanotti lausunnot yhteensä 14 taholta. Lausunnonantajat pitivät muutosehdotuksia yleisesti kannatettavina. Muutamissa lausunnoissa nostettiin esille tarve rikosilmoitusnumeroa koskevan muutosehdotuksen käytännön toteuttamisen suunnitteluun ja lisätyömäärän sekä koulutustarpeiden arviointiin. Lausunnossa esitettiin myös muutamia muita huomioita ja kehitysehdotuksia. Tämä lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon lausunnonantajien arvioista ehdotusten sisältöön.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.