Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kaivoslain mukaiset oikeudet oikeustoimien kohteena

Metsä-Simola, Klaus

Ministeriöiden julkaisut 1.12.2002

Tiivistelmä

Suomessa kaivostoiminnan harjoittaminen perustuu valtausjärjestelmään. Järjestelmässä on lähtökohtana, että kaivoskivennäisiin kohdistuva tutkimustyö ja mahdollisen esiintymän hyväksikäyttäminen pohjautuvat viranomaisen antamiin käyttöoikeuksiin. Kaivoslaissa (L 503/1965) tällaisiksi käyttöoikeuksiksi on nimetty valtausoikeus ja kaivosoikeus. Kaivoslakiin sisältyy eräitä säännöksiä mainittujen oikeuksien luovuttamisesta. Säännökset ovat jääneet kuitenkin suhteellisen harvalukuisiksi sekä epäselvästi muotoilluiksi. Tämän lisäksi on tilanteita, joiden osalta säännöspohja puuttuu kokonaan. Oikeustilaa onkin kuvattu monilta osin epätyydyttäväksi. Kaivoslain uudistustyössä olisi mahdollista pyrkiä esitettyjen ongelmien ratkaisemiseen ja oikeustilan selkiyttämiseen. Artikkelin tavoitteena on omalta osaltaan helpottaa kyseistä työtä tarjoamalla asiaan liittyvää perustietoutta. Ensin avataan valtausvarauksen sekä valtaus- ja kaivosoikeuksien sisältöä. Sen jälkeen esitellään kaivokseen kohdistuvan oikeuden siirtoa vanhojen kaivoslakien järjestelmissä. Lopuksi käsitellään kaivosoikeuden vuokrausta ja panttausta.

    Lisätiedot

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.