Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Velkajärjestelylain muuttaminen: Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen: lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:28

Ministeriöiden julkaisut 2.11.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 27.10.2021

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevaan lainsäädäntöön. Erityiseksi tavoitteeksi asetettiin konkurssin tehneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyn nopeuttaminen.

Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 12.4.2021 (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:14). Työryhmän mietintö on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon. Keskeisimmät muutosehdotukset koskevat velkajärjestelyyn hakeutumisen edistämistä ja velkajärjestelymenettelyn sujuvoittamista. Vaikka valmistelutyön painopiste on ollut yrittäjävelallisissa, suurin osa työryhmän ehdotuksista koskee kaikkia velallisia riippumatta siitä, ovatko he harjoittaneet elinkeinotoimintaa.

Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausuntoa yhteensä 51 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lausuntoja saapui yhteensä 29. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja.

Lausuntopalaute on yleisesti ottaen myönteistä. Yrittäjän uuden alun nopeuttamiseen ja velallisen aseman parantamiseen liittyvän uudistustyön tavoitteita pidettiin hyvin tärkeinä ja niiden edistäminen sai laajaa kannatusta. Yksittäisiä ehdotuksia koskeva palaute on joidenkin ehdotusten osalta jakaantunutta.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.