Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yrityssaneerauslain muuttaminen: maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpano: lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:31

Ministeriöiden julkaisut 2.11.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 26.10.2021

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 29.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät ja hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat muutokset yrityksen saneerausta koskevaan lainsäädäntöön sekä direktiivin edellyttämät, kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehokkuutta koskevat toimenpiteet. Erityiseksi tavoitteeksi asetettiin edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn.

Työryhmä luovutti välimietintönsä oikeusministeriölle 27.4.2021 (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:18). Mietinnössä ehdotetaan, että yrityssaneerauslakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely, joka täyttäisi direktiivin vaatimukset. Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa ja sitä kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi.

Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausuntoa yhteensä 54 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lausuntoja saapui yhteensä 34. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja.

Lausuntopalaute on valtaosin myönteistä mutta myös jossain määrin vaihtelevaa. Kahden erillisen menettelyväylän luomista pidettiin direktiivin täytäntöönpanon kannalta järkevänä mutta toisaalta myös yrityssaneerauslakia entisestään monimutkaistavana ratkaisuna.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.