Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vanhemmuuslaki: lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisusarja 2021:23

Ministeriöiden julkaisut 2.11.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 23.9.2021

Tiivistelmä

Valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi.

Luonnos hallituksen esityksestä lähetettiin lausuntokierrokselle maaliskuussa 2021. Ministeriöön toimitettiin 56 lausuntoa.

Vanhemmuuslain säätämistä pidetään tarpeellisena ja ajankohtaisena. Ehdotettu muutos luopua ennakkoon tunnustetun vanhemmuuden syntymän jälkeisestä 30 päivän varoajasta sai lausunnonantajilta pääasiassa kannatusta. Myös lastenvalvojien selvitysvelvollisuudesta luopumista niin sanotuissa selkeissä ja rutiininomaisissa ennakkotunnustamistapauksissa sekä lastenvalvojien velvollisuutta nostaa kanne lapsen vanhemmuuden vahvistamiseksi kannatettiin laajalti.

Ehdotettu muutos laajentaa vanhemmuuden kumoamisen kanneaikaa tietyissä tilanteissa sai lausunnonantajilta laajaa kannatusta. Kanneajoista säätämistä pidetään edelleen tarpeellisena, mutta muutama lausunnonantaja katsoo, että määräajoista tulisi luopua kokonaan. Osa ehdottaa myös, että lapsen etua koskevaa arviointia tulisi lisätä.

Naisparin hedelmöityshoitoja koskevaan ehdotukseen liittyvä lausuntopalaute oli jonkin verran jakautunutta.

Eräät tahot esittivät sääntelyn täydentämistä siten, että myös synnyttäneen äidin äitiys voitaisiin tarvittaessa selvittää ja vahvistaa.

Osa piti esitysluonnosta riittämättömänä ja esitti laajempaa kokonaisuudistusta. Monet katsovat, että lainsäädäntöä tulisi kehittää transhenkilöiden vanhemmuuden osalta. Lisäksi useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman mahdollistaminen tulisi selvittää.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.