Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Julkisia hankintoja koskevien oikeudenkäyntien tehostaminen: selvityshenkilön raportti

Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:47

Ministeriöiden julkaisut 2.11.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 22.9.2021

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden asemaa julkisten hankintojen erityistuomioistuimena ei ole syytä muuttaa. Oikeudenkäynti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa täyttää yleisesti oikeudenmukaiselta oikeudenkäynniltä vaadittavat joutuisuusedellytykset.

Oikeudenkäyntiä voidaan tehostaa, mutta sen on tapahduttava perus- ja ihmisoikeuksien rajoissa. Määräajan asettamista tuomioistuinten toiminnalle ei puolleta. Osa hankintavalituksista voitaisiin säätää kuitenkin markkinaoikeudessa kiireellisiksi sekä vahvistaa prosessinjohdon ja sisäisen seurannan asemaa näiden tuomioistuinten toiminnassa.

Hankintavalituksia koskevan erityissääntelyn lisäämisen mahdollisuutta tulisi harkita oikeudenkäynnin ulkoisen kuvan ja sisäisen kulun selkeyttämiseksi. Uusien valitusperusteiden esittämismahdollisuutta ja kuulemisvaatimuksen toteuttamista voitaisiin selkeyttää sekä selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköinen oikeudenkäyntimenettely kuulemisvaatimuksen toteuttamisen yhteydessä.

Oikeudenkäyntimaksun korotuksen merkityksestä oikeudenkäynnin tehostamisessa tulisi käynnistää selvityshanke. Esittelijä- ja asiantuntijajärjestelmän kehittämismahdollisuuksia voitaisiin samoin harkita. Markkinaoikeuden lainkäyttötehtävien luonteen muuttuminen olisi syytä ottaa huomioon markkinaoikeuden resursseissa. Hankintaoikaisun käyttöä hankintamenettelyn selvien virheiden korjaamisessa tulisi pyrkiä lisäämään.

    Lisätiedot
  • Valtiovarainministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.