Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Velkajärjestelylain muuttaminen: Yrittäjän uusi alku ja velallisen aseman parantaminen

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:14

Ministeriöiden julkaisut 2.6.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.5.2021

Tiivistelmä

Mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1023 (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä) III osaston säännökset veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskielloista. Lisäksi hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa mietinnössä ehdotetaan muita muutoksia, jotka helpottaisivat pääsyä velkajärjestelyyn, edesauttaisivat velallisten selviytymistä maksuohjelmasta ja yksinkertaistaisivat menettelyä.

Mietinnössä ehdotetaan, että yritystoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin muuttamalla velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteperusteita aikaisempaa kevyemmiksi, mahdollistamalla velkajärjestelyhakemuksen tekeminen konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta ja parantamalla konkurssiin asetetun velallisen tiedonsaantia velkajärjestelyyn hakeutumisen mahdollisuudesta. Myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden velkajärjestelyyn pääsyn mahdollisuuksia laajennettaisiin. Suurin osa mietinnön ehdotuksista koskisi kuitenkin kaikkia velallisia riippumatta siitä, ovatko he harjoittaneet elinkeinotoimintaa.

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan kevään 2022 aikana, kuitenkin viimeistään maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanon määräaikaan 17.7.2022 mennessä.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.