Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Digisopimusdirektiivin ja tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano: Työryhmän mietintö

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:17

Ministeriöiden julkaisut 2.6.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 6.5.2021

Tiivistelmä

Tavarankauppadirektiivin sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi mietinnössä ehdotetaan useita muutoksia kuluttajansuojalain (38/1978) 5 lukuun sekä lisättäväksi kuluttajansuojalakiin uusi 5 a luku. Lisäksi esitetään vähäisiä muutoksia kuluttajansuojalain 2, 10 ja 12 lukuun sekä kauppalain (355/1987) 4 §:ään.

Kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevaan 5 lukuun ehdotetaan muutoksia erityisesti siltä osin kuin luvussa säädetään virheestä ja sen seuraamuksista. Lukuun ehdotetaan myös lisättäväksi erityissäännöksiä digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran kaupasta, kuten säännös myyjän velvollisuudesta huolehtia tarvittavista turva- ja muista päivityksistä.

Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevista sopimuksista ehdotetaan säädettäväksi uudessa kuluttajansuojalain 5 a luvussa. Luvussa säädettäisiin digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamisesta, digitaalisen sisällön tai palvelun virheestä ja sen seuraamuksista sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamisesta. Lukua sovellettaisiin paitsi sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut maksamaan digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta kauppahintaa, myös sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.