Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö: Työryhmän mietintö

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:13

Ministeriöiden julkaisut 8.4.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.3.2021

Tiivistelmä

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2020 työryhmät valmistelemaan rekisteriä. Lainsäädännön valmistelusta vastaavan alatyöryhmän (työryhmä) tehtävänä oli valmistella ehdotus positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja eräitä muita lakeja.

Positiivisen luottotietorekisterin tavoitteena on torjua ylivelkaantumista. Työryhmä ehdottaa, että rekisteriä käytettäisiin ennen kaikkea luotonannossa ja eräiden rahoitusvakauden seurannasta ja luottomarkkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten toiminnassa. Rekisteriin talletettaisiin tarpeelliset tiedot kuluttajansuojalain 7 ja 7 a luvun mukaisista luotoista sekä yksityishenkilön ottamasta muusta luotosta, jos siitä luottosopimuksen mukaan peritään korkoa tai muita kuluja sekä henkilön tuloista. Rekisterin rekisterinpitäjäksi ehdotetaan Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä.

Positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain ehdotetaan tulevan voimaan jo elokuussa 2022, mutta sitä alettaisiin soveltaa täysimääräisesti vasta 1 päivästä huhtikuuta 2024, jolloin rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.