Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 8.12.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä tiistaina 7.12.2021 klo 21.00 alkaen. Palvelun hakutoiminnot ovat pois käytöstä 8.12.2021 n. klo 02.00 asti. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:4

Ministeriöiden julkaisut 4.2.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.2.2021

Tiivistelmä

Mietinnössä ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta ja neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS korvaamisesta (niin sanottu maksuvälinepetosdirektiivi).

Hallituksen esityksen muotoon kirjoitetussa mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Suomen lainsäädäntö vastaa rangaistavuuden alan osalta suurelta osin direktiivin velvoitteita. Direktiivin muiden velvoitteiden (rangaistusasteikot, törkeän tekomuodon säätäminen, yrityksen rangaistavuus) täyttämisen vuoksi mietinnössä ehdotetaan kuitenkin maksuvälineitä koskevia erityissäännöksiä.

Rikoslain maksuvälinerikoksia koskevan 37 luvun säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, makuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2021, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.