Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yhteistoimintalain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö: Hallituksen esitysluonnos yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:56

Ministeriöiden julkaisut 20.1.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.11.2020

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti ajalle 20.12.2018–30.9.2020 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan yhteistoimintalain uudistamista. Työryhmässä olivat edustettuina TEM:n lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhteistoimintalaki, joka korvaisi voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä sekä osaksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräisiin muihin lakeihin edellä mainituista muutoksista johtuvia mukautuksia.

Uuden yhteistoimintalain mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajan olisi käytävä jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen tai yhteisön sekä työyhteisön kehittämiseksi. Lisäksi lakiin sisältyisi säännökset yhteistoiminnasta muutostilanteissa sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa. Muutoksilla parannettaisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Sääntely toteutettaisiin siten, että työpaikoilla voitaisiin monilta osin itse määrittää tarkemmin yhteistoiminnan sisältö ja toimintamuodot, mikä parantaisi yhteistoiminnan osuvuutta ja mielekkyyttä.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.