Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kotirauhan perustuslainsuoja ja sen rajoittaminen Euroopan unionin oikeudessa: Esiselvitys

Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:11

Ministeriöiden julkaisut 13.11.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 14.10.2020

Tiivistelmä

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan viitannut siihen, että EU:n perusoikeuskirjassa turvattu kotirauhan suoja ei ole kaikilta osin yhteneväinen perustuslain 10 §:n 3 momentin kanssa. Se ei esimerkiksi sisällä Suomen perustuslain kaltaista kvalifioitua lakivarausta, minkä vuoksi perusoikeuskirjan kanssa yhdenmukaistakin EU-sääntelyä on toisinaan vaikea ongelmitta sovittaa yhteen Suomen valtiosäännön kanssa. Kotirauhan suojan rajoittaminen on perustuslakivaliokunnassa ollut esillä esimerkiksi tilanteessa, jossa EU-lainsäädännöstä johtuva toimivaltasääntely ei ole mahdollistanut tarkastustoimivaltuuden rajoittamista perustuslain 10 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla, ja sääntelyä on jouduttu arvioimaan EU:n sekundaarilainsäädännön etusijaperiaatteen kautta.

Esiselvityksen tavoitteena on selvittää perustuslain 10 §:n 3 momentin rajoituslausekkeiden muutostarpeita ja erityisesti EU-oikeudesta seuraavia reunaehtoja kotirauhan suojan tulkinnalle ja rajoittamiselle. Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, missä määrin EU-lainsäädäntöön sisältyviä tarkastustoimivaltuuksia ylipäätään arvioidaan kotirauhan suojaan liittyvistä lähtökohdista unionisääntelyä valmisteltaessa.

    Lisätiedot
  • oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.