Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta: Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:12

Ministeriöiden julkaisut 13.11.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 22.9.2020

Tiivistelmä

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta ehdotetaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Lausuntoa pyydettiin 55 taholta. Lausunnon antamisaika oli 27.5.–10.8.2020. Lausuntoja saapui 50.

Yleisesti lausunnonantajat kannattavat ehdotusta ja pitävät sitä tarpeellisena. Myös HE-luonnoksen perusteluja pidetään pääosin kannatettavina. Useat lausunnonantajat katsovat, että esitetty muutos tehostaisi reagointimahdollisuuksia maalittamista vastaan ja parantaisi samalla uhriksi joutuvien henkilöiden asemaa.

Useat lausunnonantajat toteavat, että laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttaminen on oikeasuuntainen, mutta yksistään riittämätön toimi maalittamiseen puuttumiseksi. Monet lausunnonantajat katsovat, että käytettyjen käsitteiden ”työtehtävä” ja ”työpaikan henkilöstö” muotoiluun tulisi kiinnittää huomiota jatkovalmistelussa. Osa lausunnonantajista kiinnittää huomiota siihen, ettei laittoman uhkauksen vaikutusta virkamiehen esteellisyyteen arvioida HE-luonnoksessa.

    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.