Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Selvitys Puolustusvoimien työaikalain muutostarpeista: Työryhmän mietintö

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:12

Ministeriöiden julkaisut 6.10.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 16.9.2020

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä oli selvittää, mitkä muutokset Puolustusvoimien työaikalakiin ovat välttämättömiä virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta. Työryhmä ei päätynyt yhteisiin näkemyksiin lainsäädännön muutostarpeista.

Työnantajat eli puolustusministeriön, Pääesikunnan ja valtiovarainministeriön edustajat työryhmässä olivat sitä mieltä, että virkamiesten työaikasuojelun toteutumisen kannalta ei ole välttämätöntä muuttaa lakia. Vuodesta 1972 lukien työajoista on sovittu virkaehtosopimuksilla lain tasoa paremmin ja laajemmin. Sopimuksia ja työaikajärjestelyjä kehittämällä voidaan jatkossakin joustavasti toteuttaa Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteisiin sopivaa työaikasääntelyä ja virkamiesten työaikasuojelua. Järjestöjen esittämät lakimuutokset aiheuttaisivat merkittäviä kustannuksia ja edellyttäisivät paljon lisähenkilöstöä Puolustusvoimiin. Niillä olisi myös toiminnallisia vaikutuksia.

Työryhmän järjestöedustajien mielestä lakitasoinen työaikasuojelu on rauhan ajan toiminnassa välttämätöntä, joten laki tulee päivittää ajan tasalle soveltuvin osin vastaamaan paremmin yleistä työaikalakia. Sopimustoiminnalla on vaikeata kehittää työaikasuojelullisesti keskeisiäkään kysymyksiä, koska sopiminen tapahtuu sopimusvarallisuuden puitteissa ja muun palkkauksen kilpailukyvyn kustannuksella.

    Lisätiedot
  • Valtiovarainministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.