Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti

Raportteja ja muistioita 2020:28

Ministeriöiden julkaisut 6.10.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.9.2020

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 14.3.2019 työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun
sijaishuollon sisältö ja rakenne vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Työryhmän
tehtävänä oli selvittää: 1) tarvittava monialainen sijaishuollon kokonaisuus ja rakenne erityisen vaativaa tukea tarvitsevien
lasten hoidossa, huolenpidossa ja itsenäistymisen tukemisessa sekä sijaishuollon liittyminen palvelurakenteen muutokseen
ja uudistamiseen; 2) miten varmistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut ja tarvittava muu
sosiaali- ja terveydenhuollon tuki; 3) rajoitustoimenpiteiden tarkoitus, tavoitteet ja muutostarpeet lastensuojelulaissa; 4)
sijaishuollon rooli ja tuki lapsen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen suorittamisessa ja työelämään kiinnittymisessä.

Työryhmän esitys vastaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti vähimmäishenkilöstömitoituksen
säätämisestä lastensuojeluun sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaamisen. Lisäksi
esitys sisältää hallitusohjelman mukaisesti ehdotuksia lapsiperheiden palvelujen parantamisesta, lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelujen saamisen kynnyksen madaltamisestan, alaikäisten päihdetyön palvelujen turvaamisestan ja
jälkihuollon kehittämisestä. Lisäksi työryhmä on huomioinut eduskunnan ponnen (EV 317/2018 vp – HE 237/2018 vp, LA
86/2018 vp) ja arvioinut sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä
lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä.

Työryhmän muistion liitteenä on tehtävänannon mukaisesti hallituksen esitysluonnos lastensuojelun uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnos sisältää muun muassa ehdotukset laiksi lastensuojelulain muuttamisesta sekä
lain valtion lastensuojelulaitoksista ja sitä täsmentävän asetuksen.

    Lisätiedot
  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.