Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ydinlaitosten elinkaaren sääntelyn kehittäminen: Loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:43 – Liukko, Anja – Slant, Outi – Välimäki, Minna

Ministeriöiden julkaisut 6.10.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 27.8.2020

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 18.10.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa ydinlaitosten elinkaaren ja polttoainekierron sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvän sääntelyn kehittämistarpeita.

Työryhmän näkemyksen mukaan ydinenergialainsäädäntö on mukautunut yleiseen oikeudelliseen kehitykseen ja täyttää edelleen yhteiskunnan kokonaisedun varmistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja Suomen kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistus olisi kuitenkin tarpeen käynnistää seuraavista syistä: nykyinen säädöstö on vaikeasti hallittava ja ymmärrettävä, ydinlaitosten toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja sen arvioidaan kehittyvän uusien toimijoiden, toimintamallien ja teknologioiden myötä, energia- ja ilmastopolitiikassa päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat nousseet keskeisiksi.

Työryhmä on linjannut ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisiä periaatteita. Suomi huolehtii jatkossakin kansainvälisten ydinenergian käyttöön liittyvien sopimusten, sitoumuksien ja parhaiden käytäntöjen noudattamisesta. Ydinlaitosten elinkaaren kattava lupajärjestelmä on tarpeen säilyttää, ja siinä tulee kunnioittaa läpinäkyvästi ja tehokkaasti kansanvaltaista päätöksentekoa, mutta sitä on tarpeen kehittää mm. siirtämällä asioiden käsittelyn painopistettä, lisäämällä ennakoitavuutta ja vähentämällä päällekkäisyyksiä. Ydinlaitoksen turvallisuutta ja teknologiaa sekä toimijoita ja viranomaisia koskevat vaatimukset ja odotukset esitetään selkeästi ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa ja suhteutetaan toiminnasta aiheutuvaan riskiin. Käytetyt käsitteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Työryhmä on tehnyt ehdotukset ydinlaitoksen, ydinaineen, käytetyn ydinpolttoaineen, ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen määritelmiksi.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.