Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:42 – Helminen, Sakari – Alenius, Jani – Walta, Ville – Donner, Sofia

Ministeriöiden julkaisut 24.8.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.8.2020

Tiivistelmä

Ernst & Young Oy on tehnyt oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Selvitys kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan prosessia, jolla yritys tunnistaa, ehkäisee ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille ja ympäristölle omassa toiminnassaan, toimitusketjussaan ja muissa liiketoimintasuhteissaan. Selvityksessä avataan yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Tarkastelun taustaksi selvityksessä käydään läpi Euroopan unionin sekä eräiden muiden maiden yritysvastuusääntelyä.

Selvityksen mukaan yritystoimintaa kohdistuu jo nykyisellään erilaisia huolellisuuden velvoitteita, joilla yrityksiä velvoitetaan arvioimaan ja ehkäisemään niiden toimintaan liittyviä riskejä. Yrityksille asetettavan ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevan huolellisuuden velvoitteen säätäminen olisi kansallisen oikeusjärjestelmän puitteissa mahdollista. Lainsäädäntöön liittyy kuitenkin useita harkittavia kysymyksiä.

Selvityksen tekoa ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, oikeusministeriö, ympäristöministeriö sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimi selvityksen neuvoa-antavana elimenä.

Selvitys sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan.

    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.