Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö: Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:10

Ministeriöiden julkaisut 24.8.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.7.2020

Tiivistelmä

Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805 jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettiin marraskuun 14. päivänä 2018. Asetuksen käytännön soveltamisen turvaamiseksi oikeusministeriössä valmisteltiin luonnos asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Luonnoksesta pyydettiin lausunto 25 taholta. Lausuntoja saapui yhteensä 15.

Yleisesti lausunnoissa suhtauduttiin uudistukseen ja ehdotettuun lainsäädäntöön myönteisesti. Eniten palautetta annettiin toimivaltaisia viranomaisia sekä valitusmenettelyä koskevasta täydentävän lainsäädännön sääntelystä. Syyttäjälle ja tuomioistuimelle ehdotettu toimivalta jäädyttämismääräyksen antamiseen samoin kuin valitusmenettelyn keskittäminen tiettyihin tuomioistuimiin nähtiin yleisesti hyväksi ratkaisuksi, mutta syyttäjän toimivallan sitomista tiettyyn maantieteelliseen alueeseen ehdotettiin useissa lausunnoissa 1.10.2019 voimaan tulleen Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) myötä poistettavaksi.

Useimmat lausunnonantajat pitivät rikoslain 10 luvun 2 §:n 7 momenttiin ehdotettua, menettämisseuraamuksen tuomitsemista koskevaa muutosta hyvänä. Osa lausunnonantajista toi esiin ehdotukseen liittyviä mahdollisia käytännön ongelmia.

Osa lausunnonantajista kommentoi asetuksen ja ehdotetun lainsäädännön suhdetta. Tähän liittyen lausunnoissa ehdotettiin täydentävään lainsäädäntöön lisäyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi osassa lausunnoista kiinnitettiin huomiota uuden lainsäädännön myötä viranomaisten kasvavaan työmäärään ja riittävien resurssien varmistamiseen.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.