Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:58

Ministeriöiden julkaisut 10.7.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 3.7.2020

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pääasiassa luottolaitostoiminnasta annettua lakia sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettua lakia niin sanotun luottolaitosdirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/878 sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/879 kansalliseksi täytäntöön panemiseksi.

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotettavina pääasiallisina muutoksina on täsmentää eri pääomavaatimusten asettamisen perusteita, säätää tiettyjen pääomavaatimusten tai varojenjaon rajoitusten asettamisesta omavaraisuusasteen perusteella, asettaa rahoitusalan omistusyhteisöille lupavaatimus ja laajentaa luottolaitostoimintaa koskeva sääntely ja valvonta tietyiltä osin näihin yhteisöihin, säätää rahoitustaseen korkoriskin arvioimisen uudesta laskentamallista, keventää ja täsmentää luottolaitosten palkitsemiseen liittyvää sääntelyä sekä osittain laajentaa lähipiiriluotonantoa koskevan sääntelyn henkilöpiiriä.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin tehtävänä pääasiallisena muutoksena on täydentää omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen liittyvää sääntelyä sekä säätää uusista kriisinratkaisuviranomaisen toimivaltuuksista laitoksen varojenjaon rajoittamiseksi ja sopimusten täytäntöönpanon keskeyttämiseksi.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Valtiovarainministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.