Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta

Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:11 – Timonen, Risto

Ministeriöiden julkaisut 4.5.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.4.2020

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja vahvistamaan metsien ja maaperän hiilinieluja, missä tarkoituksessa muun muassa pyritään vähentämään metsäkatoa. Yhtenä mahdollisena keinona hallitusohjelmassa todetaan maankäyttömuutosmaksun käyttöönotto silloin, kun metsämaata muutetaan rakennetuksi maaksi. Tässä työssä selvitettiin ja arvioitiin mahdollisen maankäyttömuutosmaksun perusteita ja käyttöön otettavia menettelyitä, hahmotettiin yleisellä tasolla, kuinka maksu voitaisiin ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa sekä arvioitiin maksun käyttöönoton vaikuttavuutta ilmastotavoitteisiin ja muihin ohjauskeinoihin nähden.

Selvitystyössä perehdyttiin aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin ja aiempiin selvityksiin, haastateltiin lukuisia asiantuntijoita ja tehtiin kysely lähes sadalle aihepiiriin liittyvälle taholle eri puolilla Suomea.

Selvitystyössä todettiin, että maankäyttömuutosmaksun käyttöönotto muodostaisi uuden, mahdollisesti työteliään lisätehtävän hallinnolle, ja sen kustannustehokkuus jäisi erityisesti pienialaisissa rakentamishankkeissa huonoksi, jopa negatiiviseksi. Maksun ohjausvaikutus jäisi hyvin pieneksi, ja samaan vaikuttavuuteen voitaisiin päästä muilla, kevyemmillä ohjauskeinoilla. Siinä tarkoituksessa työssä ehdotetaan, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja metsäkadon vähentämisen näkökulmaa huomattavasti vahvistetaan erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa, mutta myös eräissä muissa rakentamista ohjaavissa laeissa.

Ilmastotavoitteiden kannalta olisi hyödyllistä, jos rakentamisen aiheuttamaa metsäkatoa kompensoitaisiin joko maankäyttömuutosmaksusta saatavilla tuloilla tai muutoin esimerkiksi istuttamalla metsää tai tukemalla muita ilmastohyötyjä tuottavia toimia maankäyttösektorilla. Mahdollinen maankäyttömuutosmaksu tulisi sovittaa yhteen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman muiden toimenpiteiden kanssa.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Ympäristöministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.