Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen. Työryhmän mietintö.

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:11 – Koivukoski-Kouhia, Piritta – Jartti, Petteri

Ministeriöiden julkaisut 28.2.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.2.2020

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain (tietojärjestelmälaki) muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida tietojärjestelmälain päivittämisen tarve ja valmistella lakiin tarvittavat muutokset.

Työryhmä esittää, että tietojärjestelmälakia selkeytetään muuttamalla lain nimike, osa määritelmistä sekä tiedon luovuttamistapoja koskevat säännökset. Työryhmä ehdottaa myös, että Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennetaan nykyisestä siten, että Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa tietoja journalistisiin tarkoituksiin myös silloin, kun hakuperusteena käytetään henkilön nimeä tai muuta henkilön tunnistetietoa. Työryhmän näkemyksen mukaan tiedot tulisi säilyttää Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämässä rekisterissä pidempään, jotta tiedotusvälineet ja tutkijat voisivat saada kootusti tietoja tuomioistuinten käsittelemistä asioista. Rekisteröityjen yksityisyyden suojan parantamiseksi henkilötietojen poistoaikojen laskemisen tulisi kuitenkin alkaa ratkaisun antopäivästä eikä ratkaisun lainvoimaiseksi tulemisesta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa tehtäväksi teknisluonteisen tarkistuksen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain kohtaan, jossa säädetään oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän tietojen salassapidosta.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Oikeusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.