Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Parlamentaarisen Sitra-työryhmän loppuraportti

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:29

Ministeriöiden julkaisut 24.10.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.3.2019

Tiivistelmä

Parlamentaarinen työryhmä on arvioinut Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran, lakisääteisiä tehtäviä, hallintoa ja resursointia.

Työryhmä esittää Sitralle säädettäväksi oma, Suomen Pankin pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto, jonka jäsenmäärää ehdotetaan lisättäväksi tarkoituksena vahvistaa rahaston parlamentaarista ja laaja-alaista ohjausta. Myös hallituksen jäsenten lukumäärää, valintamenettelyä ja kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin Sitran toiminnallisia tarpeita. Yliasiamies ei ehdotuksen mukaan enää olisi hallituksen jäsen. Myös hallituksen asemaa yliasiamieheen nähden ehdotetaan vahvistettavaksi ja hallituksen sekä hallintoneuvoston tehtäviä suhteessa toisiinsa tarkennettavaksi.

Työryhmä arvioi myös Sitran tehtävien ja tavoitteiden ajanmukaisuutta lainsäädännön tasolla. Työryhmä edellyttää, että mahdollisessa jatkovalmistelussa valtiovarainministeriö selvittää eduskuntaryhmien näkemyksiä riittävän laaja-alaisen, mahdollistavan sekä ajanmukaisen sääntelyn luomiseksi.

Työryhmä on käynyt keskustelua myös Sitran resursseista, erityisesti taseen suuruudesta ja varallisuuden käytöstä. Työryhmä ei tältä osin saavuttanut yksimielisiä ehdotuksia.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Valtiovarainministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.