Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportti

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, TEM raportteja 2019:42 - Steiner, Nico

Ministeriöiden julkaisut 2.7.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.6.2019

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.12.2018 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan yhteis toimintalain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään työryhmän tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Työryhmän tuli laatia arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä tehdä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14 päivään kesäkuuta 2019 mennessä. Tässä työssä työryhmän tuli ottaa huomioon Euroopan unionin yhteistoimintaa koskeva sääntely ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Lisäksi nykytilaa koskevassa arviossa oli otettava huomioon keskeisten työehtosopimusten yhteistoimintamenettelyä koskevat määräykset.

Tämä väliraportti sisältää nykytilan kuvauksen, nykytilan arvioinnin, uudistettavan lain tavoitteet ja yleisen tason suuntaviivat. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen vaikutusarviointien laadinnan pohjaksi oletetuista vaikutusmekanismeista sekä kuvauksen ulkomaiden lainsäädännöstä.

Työryhmä jatkaa työtään syksyllä 2019 siten, että valmis hallituksen esitykseen muotoon kirjoitettu mietintö olisi valmis maaliskuun loppuun 2020 mennessä.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.