Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:44 - Vihervuori, Pekka

Ministeriöiden julkaisut 2.7.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 17.6.2019

Tiivistelmä

OTT Pekka Vihervuori on arvioinut kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen suhteen toimivuutta. Selvitystä varten on kerätty sidosryhmäpalautetta. Raportissa esitetään selvityshenkilön havainnot ja suosituksia lainsäädännön kehittämiseksi. Perustavanlaatuisia muutoksia kaivoslain järjestelmään ei esitetä. Lainsäädännön toiminnallisuutta voidaan parantaa ja lisätä erilaisin säännöstarkistuksin. Palautteen nojalla merkittävimmät tarkistamistoiveet liittyvät kaivostoimintaa koskevien lupajärjestelmien keskinäiseen suhteeseen ja yhteensovittamiseen. Tällainen mahdollisuus on jo tuoreella lainsäädännöllä avattu, vaikkakin vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kaivoslain säännöksiä luvanhaltijan yleisistä velvollisuuksista ja niiden täsmentymisestä lupaharkinnassa tulisi kehittää etenkin erilaisia haittoja estävin ja vähentävin lupamääräyksin nykyistä kattavammin ja johdonmukaisemmin. Lupien tarkistamisia koskeva sääntelykokonaisuus on syytä yhtenäistää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kuntatasoisen kaavan vaatimus korostaisi kunnan itsehallintoa. Kaivoslain sääntelyä tiedoksiantamisesta tulisi korjata. Kaivostoiminnan vakuusjärjestelmä kaipaa laajempaa tarkastelua. Toimeksiannossa ei edellytetty suosituksia kaivoslain mukaisista korvauksista tai muunlaisesta etujen kanavoinnista. Kaikkien osapuolten kannalta on olennaista, että kaivoslain ja ympäristölakien valvonta tapahtuu oikeasuhtaisesti, asiantuntevasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.