Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) muutostarpeita koskeva selvitys. Selvityshenkilöraportti.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:16 (Pohjola, Anneli)

Ministeriöiden julkaisut 2.5.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 17.4.2019

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valmistelun alan ammattihenkilölakien uudistamiseksi. Vuonna 2018 valmistui terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamistarpeita koskeva selvitys, jossa esitettiin selvitystä myös sosiaalihuollon vastaavan lain osalta. Ministeriö asetti sosiaalihuoltoa koskevan selvityksen tehtäviksi: 1) sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimivuus, 2) sosiaalihuollon ammattitoiminnan erityispiirteet suhteessa terveydenhuollon ammattitoimintaan liittyen mm. sosiaalihuollon asiakasturvallisuuteen, oikeusturvaan suhteessa julkisen vallan käyttöön sekä palvelujen laatuun ja toimivuuteen, 3) ammattihenkilötoimintaan liittyvät keskeisimmät kansainväliset näkemykset, 4) sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet. Selvityksen aineistoina ovat kysely alan eri toimijoille, asiantuntijakuulemiset, kutsuseminaarin keskustelut sekä aihetta koskevat asiakirjat.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on melko uusi (2016), joten saadut kokemukset ovat rajallisia. Laki koettiin hyvin toimivana, ja muutostarpeita on vähän. Kysymys on usein tulkintaongelmista ja siirtymäsäännösten toimeenpanosta, jotka ovat ratkaistavissa ohjeilla, neuvonnalla tai asetuksella. Lain soveltamisalan tulkinnat vaativat tarkennusta. Tarkentamista vaativat mm. nimikesuojattujen erilainen sääntely, erikoissosiaalityöntekijän saaminen lakiin, sosiaalityöntekijän ammattioikeudet suhteessa julkiseen valtaan sekä ammatillisen kehittymisen ja osaamisen tukeminen. Sosiaalihuollon nähtiin poikkeavan merkittävästi terveydenhuollosta, jolloin ammattihenkilölakeja on perusteltua kehittää rinnakkain.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.