Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano

Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:13

Ministeriöiden julkaisut 2.5.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 16.4.2019

Tiivistelmä

Mietinnössä ehdotetaan tehtäväksi rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät muutokset rikoslakiin.

Omalla rikoksella saatuun omaisuuteen tai hyötyyn kohdistuvan rahanpesun eli niin sanotun itsepesun rangaistavuuden alaa laajennettaisiin nykyisestä. Tämä toteutettaisiin muuttamalla itsepesun rangaistavuutta koskevaa rajoitussäännöstä. Säännöksessä määriteltäisiin nykyistä laajemmin ne rahanpesun tunnusmerkistöön kuuluvat teot, joiden osalta vastuu itsepesusta ei olisi poissuljettu.

Eräitä vakavampia rikoksia pidettäisiin rahanpesun tai törkeän rahanpesun esirikoksina niiden tekovaltion laista riippumatta. Näihin rikoksiin kuuluisivat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sekä eräät vakavammat lahjontaa, ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat rikokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2020, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.