Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Selvitys yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 35/2018

Ministeriöiden julkaisut 13.3.2019
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.11.2018

Tiivistelmä

Yhteistoimintalaki ei toimi tavoitteensa mukaisesti. Laki mielletään irtisanomislaiksi. Tavoitteiden parantamiseksi ehdotetaan yhteistoimintalain rakenteellista ja sisällöllistä kokonaisuudistusta.

Työvoiman vähentämismenettelyä koskeva sääntely siirrettäisiin osaksi työsopimuslakia. Ennakoitavuutta korostavan jatkuvan vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta säädettäisiin kokonaan uusi laki. Vuoropuhelua koskeva uusi laki ulotettaisiin koskemaan nykyistä pienempiä yrityksiä. Menettelytavoista voisi sopia nykyistä laajemmin. Vähentämismenettelyn soveltamisalarajaa laskettaisiin, mutta menettelysäännöksiä ei sovellettaisi tilanteissa, joissa vähentäminen kohdistuu vain muutamiin työntekijöihin tietyn ajanjakson aikana. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantioikeuksia lisättäisiin uuden lain ja vähentämismenettelyn osalta. Henkilöstön tasaveroista aloiteoikeutta parannettaisiin. Hallintoedustusta koskevat säännökset sisällytettäisiin uuteen lakiin ja käyttöalaa laajennettaisiin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yksinkertaistettaisiin ja yhdistettäisiin sekä seurantaa tehostettaisiin. Osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin periaatteista säädettäisiin uudessa laissa. Seuraamusjärjestelmää yksinkertaistettaisiin. Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita täsmennettäisiin ja muutosturvaa parannettaisiin.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.